DNB
Oversett av oversettelsen
Denne filmen viser at selv moderne teknologi har et antikvarisk kvinnesyn, og at vi fortsatt har et stykke igjen til vi tetter kapitalgapet. Derfor ville DNB, som har tatt et tydelig standpunkt for kvinners økonomiske rettigheter, rette fokus mot hvordan selv en algoritme bidrar til skjevheter i samfunnet.

Ved å eksponere at kvinner blir oversett i oversettelsen, kunne vi bruke det digitale verktøyets funksjoner mot seg selv. På den måten ble folk bevisste på en kjønnsgeneraliserende teknologi, fremfor at den ubevisst fortsatte å påvirke dem i sine daglige digitale ritualer.
Print og utendørOle & Anders

Ole: +47 902 47 503
Anders: +47 951 12 977


Send oss en mail, så kommer vi gjerne på en prat!